Zapotrzebowanie na naukę języków azjatyckich

  • 11.01.2018, 12:41
  • Grupa Tipmedia
Zapotrzebowanie na naukę języków azjatyckich
Rozpoczął się Nowy 2018 rok i wraz z nim wiele osób podjęło noworoczne postanowienia. Jednym z częściej wymienianych noworocznych postanowień jest nauka języka obcego. Co roku na liście języków, na które będzie największe zapotrzebowanie, pojawiają się zmiany. Na pierwszym miejscu od wielu lat znajduje się język angielski. Jego znajomość wśród mieszkańców naszego kraju jest dość dobra. Jest to język traktowany jako podstawowe narzędzie w komunikacji handlowej, biznesowej oraz wielu innych branżach.

Na jakie poza językiem angielskim, języki jest obecnie największe zapotrzebowanie? A tym samym, jakiego języka warto się uczyć w 2018 roku?

W ostatnim czasie obserwuje się coraz większe zainteresowanie nauką języków azjatyckich. Kraje azjatyckie stały się obiektem zainteresowania. Wzrasta zainteresowanie ich kulturą, zwyczajami, w coraz większym stopniu rozwijają się kontakty biznesowe. Z językami azjatyckimi na co dzień trudno się spotkać, dlatego bardzo dobrą formą nauki są korepetycje z native speakerami (np.: https://preply.com/pl/skype/korepetycje-z-koreanski). Jest to możliwe między innymi dzięki funkcjonalnej platformie Preply.

Co daje znajomość języków azjatyckich?  

Z całą pewnością umiejętność posługiwania się jednym lub kilkoma z wielu języków azjatyckich daje perspektywy na:

  • lepsze zatrudnienie, bardziej atrakcyjne oferty pracy
  • samorozwój
  • niezależność

Język chiński

Jest to język toniczny, wysokość tonu oznacza znaczenie danego słowa. Pod wspólnym mianownikiem język chiński, ukrytych jest kilkanaście różniących się języków. Najpopularniejszy z nich to język mandaryński. Jest to oficjalny język w Chińskiej Republice Ludowej. Nie jest to język zaliczany do tych łatwych do nauki. Jednak coraz więcej osób podejmuje się jego nauki i nie zniechęca się po pierwszym spojrzeniu na chińskie litery nazywane krzaczkami. Jest to język bardzo mocno powiązany z chińską kulturą. Dużym ułatwieniem w jego nauce będzie zainteresowanie kulturą i zwyczajami Chin. Pewne ułatwienie stanowi również fakt, że w języku chińskim nie ma skomplikowanych zasad gramatycznych, jak ma to miejsce na przykład w języku polskim. Umiejętność samodzielnego przeczytania codziennej prasy w tym języku wymaga znajomości, co najmniej czterech tysięcy znaków.

Język koreański

Język ten nie ma ustalonego pochodzenia. Niektóre z teorii łączą powstanie tego języka z językami ałtajskimi. Język ten najczęściej używany jest w Korei Południowej i Północnej. Na całym świecie językiem tym posługuje się około 80 milionów osób. Język koreański ma kilka dialektów. Szyk zdań w języku koreańskim jest taki jak w języku łacińskim, czyli podmiot-dopełnienie- orzeczenie. Rzeczowniki nie mają rodzaju i nie odmienia się ich przez przypadki. W języku koreańskim w wersji południowokoreańskiej można wyróżnić dziewięć części mowy. Około 50 procent koreańskich słów, to zapożyczenia z języka chińskiego. Współcześnie w języku koreańskim pojawiają się także zapożyczenia z języka angielskiego i niemieckiego. Koreańczycy, bardzo podobnie jak Japończycy używają dwóch systemów liczenia. Ciekawostką jest to, że niektóre z koreańskich słów są powszechnie znane dzięki temu, że używa się ich w sztukach walki.

Język japoński

Jest, to coraz popularniejszy język chętnie wybierany do nauki. Język japoński nie należy do żadnej grupy językowej. Na co dzień używa go około 130 milionów osób. Język kraju kwitnącej wiśni składa się z trzech alfabetów: hiragany, katakany i kanji. Szyk w wyrazach w zdaniu jest taki sam jak w języku koreańskim i łacinie, czyli podmiot-dopełnienie- orzeczenie. W Japonii bardzo rozwinięty jest język zwrotów grzecznościowych, czyli keigo. Do nazwisk i imion dodaje się końcówki. Na przykład końcówka san oznacza odpowiednik polskiego pan, a  końcówka ko stosowana jest w przypadku małych dzieci i zwierząt. W języku polskim jest sporo zapożyczeń z języka japońskiego, między innymi takich jak: sushi, karate, origami, anime, manga, samuraj.

Język arabski

Język arabski należy do grupy języków semickich. Jest jednym z sześciu oficjalnych języków Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na całym świecie w tym języku porozumiewa się około 420 milionów ludzi. Dla 1,6 miliarda muzułmanów język arabski jest używany do czytania Koranu. Arabski alfabet wywodzi się z alfabetu fenickiego. Jeśli chodzi o gramatykę w języku arabskim, to są w niej dwa rodzaje gramatyczne, dwa czasy, trzy części mowy, oraz trzy przypadki. W języku arabskim istnieje bardzo wiele odmian: język współczesny, język klasyczny, język literacki oraz różnorodne dialekty. W języku polskim można znaleźć dużo zapożyczeń z języka arabskiego. Do najpopularniejszych należą takie jak: alkohol, alchemia, cyfra, cukier, kiosk, bank, taryfa, kawa.

Język wietnamski

Jest to język tonalny i występuje w nim sześć tonów, przy czym jeden z tonów jest neutralny. Pierwotnie język ten był zapisywany przy pomocy znaków chińskich. Ma on dużo zapożyczeń z języka chińskiego. Można wyodrębnić trzy główne dialekty występujące w języku wietnamskim. Szyk zdania w języku wietnamskim to SVO, podmiot, orzeczenie, dopełnienie. Język wietnamski ma również pewną liczbę zapożyczeń z języka francuskiego. Powstawały one w okresie kolonialnym, a zapis tych wyrazów jest fonetyczny. Język ten jest używany przez ponad osiemdziesiąt milionów ludzi na całym świecie.   

 

Artykuł sponsorowany

Grupa Tipmedia

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Pozostałe